Om arkiTRÆ

Om guiden

ARKITEKTUR I TRÆ er en dynamisk arkitekturguide om anvendelse af træ i nutidig arkitektur. Guiden
præsenterer et bredt udsnit af nutidig arkitektur, hvor træ på forskellig vis har betydning for arkitekturen.
Med billeder og beskrivelser giver guiden et overblik over det træbaserede byggeri hovedsagelig i Danmark
men præsenterer også enkelte projekter og strømninger fra udlandet.

Formålet med arkitekturguiden er at inspirere og øge interessen for anvendelse af træ i arkitektoniske
sammenhænge.

ARKITEKTUR I TRÆ er udviklet af: Træinformation med økonomisk støtte fra Skov- og naturstyrelsens
Produktudviklingsordning.

Projektgalleri

Projektgalleriet er fotos, faktuelle oplysninger samt beskrivelser af de projekter, der er udvalgt til guiden. Galleriet er inddelt i kategorier og vil løbende blive opdateret med nye projekter.

Projekterne i guiden er udvalgt efter følgende kriterier:
• Bygværker af såvel arkitektonisk som håndværksmæssig kvalitet
• Træ skal præge det visuelle udtryk og oplevelsen af bygværket
• Bygværket skal være opført efter 1980.

Temaer

Forskellige temaer om arkitektur og træ belyses i form af billedshows og artikler. Ved temaer inden for et
afgrænset geografisk område, vil de viste projekter være markeret på et kort, som kan udskrives ud. På
denne måde kan guidens bruger vælge at gå eller køre turen og se projekterne i virkeligheden.

Viden og netværk
Viden og netværk er et inspirations- og debatforum om nutidig træarkitektur. Arkitekturguiden
”ARKITEKTUR I TRÆ”, skal inspirere og øge interessen for anvendelse af træ i arkitektoniske sammenhæng.
Viden og netværk formidler gennem aktuelle problemstillinger en række arkitekters viden omkring træs
arkitektoniske potentialer.

Nyheder
Guiden vil løbende præsentere nye projekter i projektgalleriet og andre aktuelle nyheder om arkitektur og træ. Nyhederne arkiveres i en database.

Søgefunktion
Projekterne i galleriet udgør guidens database. Der kan søges på arkitekt og projekttitel.