DanmarkBymuseet i Århus

Om projektet

Århus Bymuseum har til huse i den gamle Hammelbanegård – en rødstensbygning fra 1902 af arkitekt Heinrich Wenck. Stationsbygningen har siden banens nedlæggelse været benyttet til mange forskellige formål og undergået forandringer afhængig af bygningens funktion. I 2005 blev bygningen i forbindelse med en nyindretning af bymuseet udvidet med en tilbygning.

Tilbygningen, der er lang og smal, fremstår som en ”selvstændig” bygning mellem gaden og Århus å, der løber i en park bag museet. Tilbagetrukket fra gaden danner tilbygningen en ny ankomstplads til museet.

Mod gaden fremstår bygningen som et meget lukket teglhus, men med detaljer i teglen, som fortæller om bagmuren af beton. Mod parken er der udenpå stenhuset bygget et dobbelthøjt glashus med en irregulær kantet facadelinje ligesom træerne langs åen.

Den lukkede teglbygning rummer primært museets udstillinger, mens glashuset, der åbner museet mod parken, fungerer både som adgangsrum med trappe til førstesal og som pauserum med café.

Glasbygningen er opført med limtræssøjler, der bærer taget, som er belagt med tagpap. Den lange glasfacade mod parken er beklædt med vandrette bånd af lodrette lærketræslameller placeret i et varieret mønster med forskellige grader af lukket- og åbenhed.