DanmarkForskningscenter
for Skov og Landskab

Om projektet

Forskningscentret for Skov & landskab er beliggende i Hørsholm med Landbohøjskolens Arboret og Hørsholm Slotshave som nærmeste naboer. Det ligger frit i landskabet på en skrående grund ned mod to mindre søer – Springdammen og Ubberød Dam. Centret har derved god kontakt til skoven og de landskaber det er dets opgave at studere.

Den bærende ide for centrets udformning er to kraftfulde knækkede teglstensmure, i to etager, der danner et mellemrum, hvor centrets fællesrum med funktioner som reception, kantine og bibliotek er placeret.

På ydersiden af de to mure er laboratorier og kontorerne placeret, mens selve murene, der er en meter tykke, indeholder birum som toiletter, trapper arkiver og installationskerner.

Det store gennemgående fællesrum mellem murene er en åben og let glasbygning med frit udsyn til landskabet udenfor. Dog er den midterste del af rummet dækket med fast tag beklædt med metalplader.

Tagkonstruktionen over de udvendige fløje er bygget op med limtræsspær der hviler af på runde limtræssøjler i facaden. Taget er dækket af to lag listedækning med pap. Selve bygningsdelene er opbygget af facadeelementer af massivt træ monteret mellem limtræssøjlerne. Elementerne er udvendigt beklædt med brædder af oliebehandlet thuja.

De to høje mure, der danner vægge i fællesrummet er opmuret i røde sten og filtset med en blanding af bakkesand og hvid cement.

Gulvet i det store fællesrum er et klodsgulv limet til underlaget, mens der i resten af huset er plankegulve på strøer.