DanmarkFremtidens Foreningshus i Randers

Om projektet

Fremtidens Foreningshus er en for­tolkning og videreudvikling af den “anonyme bygningstype” i den danske byggetradition, hvis karakteristika ofte er enkle planløsninger, beskeden materialeholdning og præcise synlige konstruktioner.

Fremtidens Forenings­hus består af én længe rytmisk defineret af markante limtræsspær. Bygningen er robust og besidder en høj grad af fleksibilitet så det kan tilpasse sig loka­liteten, terræn, sol og vindretning samt varierende brugerønsker.