DanmarkGrønlands Naturinstitut

Om projektet

Grønlands Naturinstitut er beliggende på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. En meget fornem, men også særdeles udfordrende, beliggenhed.

Det er en langstrakt vifteformet bygning bestående af to nord- og sydgående stokke, forbundet med en glasbygning. Bygningen er placeret på langs af de fremherskende vindretninger for at minimere vindmodstand og mindske varmetabet. Om vinteren kommer de kolde vinde fra nordlige retninger, hvorfor bygningen vender ryggen og den smalle ende mod nord og det store glasareal mod syd, øst og vest.

Indvendigt leder husets vifteform tankerne hen på en gletscherspalte, hvor spaltens vægge rejser sig højt til begge sider. Spalten åbner sig mod syd og giver en storslået udsigt via den store glasfacade, der giver middagssolen adgang til midten af bygningen. Fra Nuuk opleves Naturinstituttets sydvendte glasrum i mørke som et lysende landmark i fjeldet.

Instituttets bærende konstruktioner er udført i pladsstøbt beton. Facaderne er beklædt med spån af canadisk cedertræ. Træet står ubehandlet, da cedertræet i det tørre klima sørger for en naturlig imprægnering. Taget på yderblokkene er dækket med gråsort tagpap, mens glasbygningen i midten er beklædt med rå aluminium.

Ydervægskonstruktionen og vinduesarealet mod syd sikrer udnyttelse af den passive solvarme. Og indvendigt er der lagt vægt på et enkelt og miljøvenligt materialevalg, så instituttet står som en markant ramme om arbejdet med Grønlands miljø og natur – og giver et signal om at leve med naturen og ikke imod den.