DanmarkHammerhavn Multihus

Om projektet

Multihuset på hammerhavnen skal udnytte stedets store potentiale igennem en iscenesættelse af alle de kvaliteter som gør stedet unikt og spektakulær.
I smørhullet mellem Hammerknuden og Hammershus har huset direkte visuel kontakt både med borgruinen, med granitknuden der rejser sig i næsten 80 meters højde og ikke mindst med Østersøens hav.

Sammen med stedets store kulturhistoriske fortælling om graniteventyret skærpes appetitten for et bygningsværk der på forskellige måder knytter alle disse historier sammen til en helhed der skal forstærke snarere end overdøve den rolige rekreative stemning der præger Hammerhavnen.

Multihuset er placeret og formet med en udstrakt fleksibilitet for at fungere hele året og denne fleksibilitet er indbygget i selve husets placering i forhold til omgivelserne. Derfor er multihusets program omdannet til en lille komposition af bygninger, der let forskudte i forhold til hinanden og omgivelserne, skaber en arkitektonisk helhed både for sig selv og i sammenhæng med den eksisterende skurarkitektur og omgivelserne.

Ved at forme Multihusets funktioner i selvstændige huse skabes en tilpasning både i forhold til den eksisterende ”skurskala”, men også i forhold til husenes funktion og behovet for at danne attraktive uderum med læ og udsigt. Bygningsformerne leger med geometriske former der understøtter særlige vigtige kik, men markerer også multihusets offentlige karakter diskret på de stigende tagflader der fokuserer både på havnen, udsigten mod Hammershus og Hammerknuden. Det geometriske lille ”ensemble” får dermed sin helt egen arkitektoniske karakter – uden at tilhørsforholdet til omgivelserne mistes.

Bygningsensemblet er beklædt med azobé på såvel tagflader, facader samt udvendige opholdsarealer. Der skabes således en materialemæssig sammenhæng med Hammerhavns øvrige revitalisering, hvor genetablerede moler og kajkanter i granit og nye anløbsbroer for sejlere også er udført i azobé.