DanmarkHasle Havnebad

Om projektet

Den nye indretning af Hasle Havn til badning og ophold, består af et “tæppe” blidt foldet over det hårde havnemiljø.

Hasle Havn er Bornholms tredje største med en historie bag sig som vigtig industri-, fiskeri- og færgehavn. Ændrede transportmønstre og nedgang i fiskeriet har efterladt Hasle Havn øde og uudnyttet.

En transformation af havnen til et sted med boliger og rekreation er under planlægning. Startskuddet for denne udvikling er opførelsen af Hasle Havnebad – byens nye vartegn og en magnet for det nye havneliv.

Hasle Havn er særlig ved sin markante kystsikring, der på den ene side skærmer mod det baltiske havs bølgeslag og på den anden side forhindrer direkte udsyn til horisonten fra havnearealet.
Derudover vanskeliggør kystsikringen adgangen til vandet. Det er disse tilstedeværende modsætninger, der er blevet til projektets drivende kraft.

Havnebadet er en flydende platform placeret inde i systemet af bølgebrydende moler. Fra platformens horisontale plan rejser sig trappeformationer af hvilke den største når en højde på 6 meter. Herfra kan så vel havudsigten som stedets legendariske solnedgang nydes.

Badning foregår både i de trygge bassiner med fast bund og i det dybe vand rundt omkring den flydende platform.

Havnebadet er forbundet til land med en 25 meter lang rampe. Rampens hældning skifter med vandstanden men varierer ikke mere end at badeanlægget er handicaptilgængeligt ved normale vandstandsvariationer.

Ved rampens landfæste findes en mindre saunabygning med toilet og overdækket omklædning. Bygningen er lige som trappeformationerne udført i FSC certificeret Azobe.

Endnu ikke udført er en serie mindre trædæk, draperede over molernes skarpkantede brudsten. Disse er tænkt, som små steder med endnu flere muligheder for udfoldelse og ophold ved havnebadet.

Hele det rekreative anlæg er fuldt offentligt og fremstår med en åbenhed, der indbyder til ophold og aktivitet for såvel byens beboere som turister.