DanmarkHjortshøj Bogruppe

Om projektet

Andelssamfundet udfordrer fordommene og inviterer 16 voksne udviklingshæm­mede til at blive en del af bo- og arbejds­fællesskabet. Oplevelsen af ’landsby­stemning’ – en naturlig langsomhed – er et vigtig parameter for at sikre ’mulighe­dernes rum’ for de kommende beboere.

Tryghed, overskuelighed og genken­delse er vigtige faktorer der skal forme hverdagen. Husenes forskellige farver styrker følelsen af at bo i eget hus.