DanmarkIdrætsbørnehaven Rymarksvej

Om projektet

Bæredygtig børnehave
I denne uge indvies en ikke helt almindelig daginstitution på Østerbro. Idrætsbørnehaven Rymarksvej er tegnet af KANT arkitekter – og så er den bygget helt i træ og efter bæredygtige principper.

Fredag den 24. november indvies ’Idrætsbørnehaven Rymarksvej’ på Østerbro ved København. Daginstitutionen skal fungere som udflytterbørnehave og har plads til i alt syv grupper svarende til 154 børn. Den er skabt med fokus på bæredygtighed og med plads til leg og bevægelse.

Idrætsbørnehaven er et pilotprojekt indenfor certificeringsordningen DGNB, der gør bæredygtighed målbart. Institutionen er opført efter Green Building Council Denmarks principper om bæredygtighed, hvilket har haft betydning i forhold til blandt andet materialevalg, holdbarhed og vurdering af levetidsomkostninger. De bæredygtige principper har været på dagsordenen i hele planlægnings- og byggeprocessen – lige fra det indledende idéoplæg og byggeprogram til udførelse.

Pædagogik og bevægelse centrum
Bygningens langstrakte bygningskrop udnytter grunden optimalt og spejler de omkringliggende barakbygninger; en typologi, der stammer tilbage fra områdets tid som kaserne-område. Bygningens volumen og placering af funktioner er tilrettelagt ud fra et fokus på at skabe mest mulig synergi mellem inde- og ude liv og på bedst mulig udnyttelse af dagslys.

Børnehaven kombinerer tre rumligheder; nærværet i den enkelte lille ”stue”, de større multifunktionelle bevægelseszoner samt udearealerne, som indbyder til leg og aktivitet. Dermed er der skabt gode fysiske rammer for at arbejde med børnene i både mindre og større grupper. Og ved at åbne facaden mod udearealerne, både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne, som understøtter institutionens fokus på idræt og bevægelse.

”Daginstitutionen på Rymarksvej er ikke særlig stort eller højtravende – men alligevel er det et vigtigt projekt for KANT arkitekter. Det står nemlig som et synligt bevis på, at man godt kan bygge gode institutioner til byens børn, som både rummer arkitektonisk kvalitet og er bygget efter sunde, bæredygtige principper. Og at man faktisk kan gøre det inden for rammerne af helt almindelige kommunale anlægsbudgetter,” siger Uffe Bay-Smidt, partner i KANT arkitekter.

Skabt til at blive brugt
Idrætsbørnehaven på Rymarksvej er opført i træ. Et materialevalg som giver et godt indeklima, som ældes smukt og som kan tåle at blive brugt – noget der ifølge Uffe Bay-Smidt er en selvstændig pointe i en idrætsbørnehave:

”Vi har skabt en bygning, som er konsekvent i sit materialevalg, som er robust og forholder sig aktivt til sine brugere. Den skal kunne tåle at blive brugt. Det har derudover fra start været en ambition at sætte pædagogik og bevægelse i centrum – og lade arkitekturen udtrykke dette fokus,” siger han.

Idrætsbørnehaven skal efter planen rumme syv børnegrupper og har et bruttoetageareal på 1.000 m2. Den har et særkende som udflytterbørnehave og ligger med adgang til de store og åbne udearealer i og omkring Mindelunden på ydre Østerbro.