NordenLade i Nes

Om projektet

Det siges, at Oslo er en af de hurtigst voksende byer i Europa, og at byggegrunde inden for sine naturlige grænser er opbrugte. For at imødekomme den fremtidige vækst bliver Oslo nødt til at kigge mod andre steder. Mod kommuner indenfor pendlingsafstand. En sådan kommune er Nes i Akershus, med nogle af landets vigtigste landbrugsproducenter af korn.

Nes ønsker ikke at blive en forstad til Oslo, så den er på udkig efter alternative måder at modtage yderligere befolkning på, uden at miste sin landlige karakter.

En mulig vækstmodel er udviklingen af ”Pocket Farms” (Småbruk).
Scarcity and Creativity Studio blev spurgt om at designe et sådant projekt i Dystlandhaugen Farm, der blev grundlagt i det 18. århundrede, og i øjeblikket ejes af Terje og Elisabeth Maarud.

Projektet består af fire øko-huse, en landbrugslade, og jord, hvor hjemmehørende familier kan dyrke fødevarer og holde dyr. Målgruppen for mulige beboere vil være dem, der ønsker at leve i landlige omgivelser og gøre brug af en begrænset mængde af landbrugsaktiviteter, og alligevel være tæt nok på Oslo til at kunne pendle.

Design
Klienten blev bekymret for, at den nye lade, beliggende midt i hovedbygningens egen udsigtslinje kunne påvirke hovedbygningens udsigt. Af den grund er formen på laden en forlængelse af den bølgeformede topografi, hvor bygningen opfanger og strækker, og på den måde genererer den volumen, der kræves til at huse ladens funktioner.

Indgangsdørene er placeret på bagsiden, i rummet mellem bygningen og skoven. Den største integration af laden og topografien vil forekomme i efteråret, hvor farven på byg matcher ladens beklædning og om vinteren, når både marker og ladens tag er dækket af sne.

Med hensyn til integrationen af laden til det omkringliggende landskab, er udtrykket af bygningens klimaskærm meget dæmpet, bestående af 23 x 36 mm behandlet nåletræ strøer med 23 mm mellemrum i-mellem, hvorigennem man ser de sorte metal tagplader.

Indvendigt var valget af OSB plader som det vigtigste strukturelle materiale baseret på økonomiske begrænsninger og på at lette selve byggeriet.

Dimensionerne af konstruktionsdelene afspejler, at OSB er ikke et almindeligt anvendt konstruktionsmateriale. Men da man forpligtede sig til OSB, forfulgte Scarcity and Creativity Studio tanken om, at udføre alle de konstruktionsmæssige funktioner i OSB.

De anvendte byggematerialer er OSB og ubehandlet nåletræ for konstruktionen, bølgede metalplader i tag og vægge, som udendørs er dækket af behandlede nåletræslægter.

På det sidste billede ses Scarcity and Creativity Studios projektteam.