DanmarkLethal, Gentofte

Om projektet

Lethallen i Gentofte er udviklet som et økonomisk alternativ til de konventionelle idrætshaller.

Kravene til lethallen er, at det indendørs areal svarer mindst til en traditionel idrætshal, at der er arkitektonisk kvalitet i udformningen, at der ikke er ’vådrum’ – hverken toiletter, bad eller omklædningsrum, ingen varmeisolering. Der er desuden krav til lethallen om dagslysindtag, mulighed for at koble indearealer til udendørs arealer ved oplukkelige vægpartier, og halgulv af så robuste materialer, at de matcher kravene om ude/inde funktion.

Ved at afstå fra en række af de traditionelle krav til udformningen af halbyggerier skal kommuner og andre lokale bygherrer kunne opføre et indendørs idrætsareal svarende til en normal idrætshal – til en femtedel af prisen. Herudover forudsættes det, at lethallen i sin enkle udformning og indretning i høj grad skal kunne drives af brugerne selv, og dermed også på driftssiden udgøre et reelt alternativ til den traditionelle idrætshal.

Lethallen er et træhus med trækonstruktion og massive trædæk. Facadebeklædningen er som udgangspunkt polycarbonat og gulvet udføres som et punktelastisk sportsgulv af gummigranulat på underlag af stabilgrus. Herved opnås et generelt anvendeligt gulv, der understøtter de fleste aktiviteter uden at favorisere en enkelt idrætsgren. Det kan samtidigt anvendes som udendørs belægning, og der etableres dermed en sammenhængende flade, der forbinder ude og inde.

Lethallen, der er opført i Gentofte er vandkunstens første. Hallen er målrettet streetkulturens idrætsgrene, såsom skateboard, bmx-cykling og basketball.