NordenSverigeKulturbyggeriMalmø Live

Om projektet

Det nye 54.000 kvadratmeter store koncert-, kongres- og hotelkompleks  er placeret i Neptuniparken på Universitetsholmen i Malmø. Komplekset fremstår som en klar og let aflæselig komposition af kubiske bygningsvoluminer. Gennem voluminernes indbyrdes hierarki, sammenstød og lette vrid optages retninger og skalaspring fra de omkringliggende bykvarterer, mens bygningsfacadernes homogene udtryk binder kompositionen sammen til en arkitektonisk helhed.

Stueetagen er fuldt offentlig tilgængelig, således at byens borgere kan passere gennem bygningen, hvad enten de skal til koncert, kongres, på café eller blot ønsker at skyde genvej. Hovedankomsten sker fra nord, hvor der dannes et klassisk loggia-motiv ud mod pladsen foran. Fra syd ankommer man direkte fra promenaden langs kanalen til lobbyen foran den store symfoniske sal. Organisatorisk betragtes de forskellige funktioner som elementer i et lille bysamfund, hvor den store lobby bliver gaden, der flyder igennem hele strukturen og binder alt sammen. Inspireret af middelalderbyens kringlede gader, der typisk organiserer sig omkring pladser og torve, er lobbyen udformet så der opstår samlingssteder, stræder og mindre nicher, hvor man kan tage ophold og nyde udsigten til kanalen og parken.

Indefra fremstår de tre hovedkomponenter i bygningen – den store symfonisal, den fleksible sal og kongressalen – som klart definerede elementer, der gennem deres indbyrdes komposition slår tonen an til husets musikalitet. Den 45 meter lange, 23 meter brede og 20 meter høje koncertsal er specielt designet til Malmö Symfoniorkester og har plads til 1.600 publikummer. Koncertsalen er udført i egetræ og messing.