DanmarkMotorvejsbro Ikast

Om projektet

Motorvejsbroen ved Ikast er Danmarks første motorvejsbro i træ. Broen fører Remmevej ved Ikast over motorvejen mellem Herning og Århus. Den er 53,6 meter lang og 12,5 meter bred, har to vejbaner, en faunapassage og en gangsti.

Broen blev opført som et udviklingsprojekt for at fremme brugen af træ i brobyggeriet. Den er konstrueret som en bjælkebro i tre fag, der er understøttet af skråtstillede mellemsøjler og endeunderstøtninger.

Den er opført i en kombination af træ, stål og beton.
Brodæk, dragere og søjler er af limtræ af dansk gran. Kantbjælker er af den vejrbestandige tropiske træsort azobé. Autoværnet er af stål, mens broens endeunderstøtning og mellemfundamenter er af beton.

Variationen i brug af materialer understreger de enkelte materialers egenskaber, og gør broen let og elegant.
De skråtstillede søjler af limtræ, der er meget karaktergivende for broen og synlig, når man kører under den, fremhæver, at det er en træbro.

Brodækket er sammensat af fire store limtræselementer (53,6 m x 3,1 m x 2m), som efter fremstillingen blev transporteret af specialkøretøjer til brostedet, hvor alle fire elementer blev monteret direkte på endeunderstøtningerne.

Det er afgørende for broens holdbarhed, at der ikke kan trænge vand ind til de bærende dele. Derfor er oversiden af brodækket forseglet af en membran, som sammen med asfaltbelægningen sikrer, at der ikke trænger nedbør ned fra oven. Siderne af broen beskyttes med en udskiftelig tynd limstræsplade.

For at bevare miljøfordelene ved at bruge træ, er der ikke anvendt imprægnering. Hvis der sker skader på broen, er det relativt let at udskifte enkeltdele.
Broen forventes at få en levetid på over 50 år.