DanmarkMultihal Falkonergårdens Gymnasium

Om projektet

Multihallen ligger, lidt sænket ned i terræn, mellem de to eksisterende gymnastiksale. Den bevarer på fornemste vis fornemmelsen af den gamle arkitektur, mens dens afrundede form, roterede placering i forhold til de eksisterende gymnastiksale og materialevalg også tilføjer kontraster, i form af ovenlys, nye rumligheder og lyse materialer.

Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal på ca. 1.100 m2 samt renovering af omklædningsfaciliteter på Falkonergårdens Gymnasium, der ligger på Frederiksberg tæt på KB-hallen.

Den nye sportshal  inddrager hele arealet mellem de to eksisterende gymnastiksale. Salens gulvareal er 975 m2 og kan rumme 1041 siddende personer. Salens rumhøjde over banerne er 10,5 m. Området i salens østlige del tjener som foyer. Herfra er der forbindelse til gymnastikbygningernes eksisterende omklædningsfaciliteter i nordfløjens underetage.