NordenNaturum Vattenriket

Om projektet

Man havde regnet med ca. 40,000 besøgende i løbet af det første år. Efter kun seks måneder havde Vattenriket tiltrukket dobbelt så mange besøgende. Området, der blev udpeget som biosfæreområde af UNESCO i 2005, er et vellykket eksempel på, hvordan et besøgscenter kan skabe en interesse i samspillet mellem natur og menneske.

Med sit vindende forslag ”Reden i sivene” ønskede White at formidle en fornemmelse af naturen og en fortælling om, hvad der findes i den. Den overordnede idé var, at oplevelsen af naturen og bygningen skulle styrke hinanden.

Udformningen af naturumet / besøgscenteret er baseret på en stærk formoplevelse. To broer bringer den besøgende ud i vådområdet, og hvor de mødes, bliver de forvandlet. Den vestlige bro bliver konverteret til en bygning, der går opad i en voksende bevægelse, som en tue af græs. Den østlige bro, ligger horisontalt lavere og former ved besøgscenteret en beskyttet forsænket plads, en rede.

Inde i bygningen er udsigten over den nyanlagte sø tydelig. Udstillingsrummets vifteform åbner for udsigten umiddelbart inde i huset. Gennem sydfacadens sollameller filtreres lyset blødt og man får en fornemmelse af at befinde sig i et beskyttet rum inde midt i vegetationen.

Det dominerende materiale er træ. Bygningens facader er udført med varmebehandlet fyrretræ, mens gangbroarealerne er Linax-imprægnerede.

Set fra Kristianstad rejser naturum Vattenriket sig som et vartegn og minder om de fuglerige vådområder, som ligger ganske tæt på byen.

Den nye bro-forbindelse er en del af byens cykelstier og åbner for nye bevægelsesmønstre ind og ud af det centrale Kristianstad. Naturum Vattenriket vil fortsætte med at tiltrække mange besøgende, der ønsker et hvil mellem sivene.