NordenSverigeSkolerRåå Förskola

Om projektet

På den naturskønne strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Forskola.

Bygningen tager udgangspunkt i det om­givne landskab, de flade svagt skrånede klitter og de små fiskerhuses markante typologi.

Institutionen rummer fire børnegrupper, hver med sit grupperum, der markerer sig i facaden som fiskerhus-gavle. Udspændt mellem gavlene er fællesrummene pla­ceret.

Store vinduespartier i facade og tag, skaber en tæt kontakt med havet og det omgivne landskab, og giver optimale dagslys forhold hele året rundt.

Grupperummene afgrænses af visuelt åbne reolvægge i plywood, der sammen med det grønne gulv er med til at skabe en fly­dende rumoplevelse og sammenhæng og gennemsigtighed i hele institutionen.

Institutionen er forbundet med den eksis­terende skole og i sammenbygningen/ overgangen, er der skabt et huleagtigt rum til garderober.

Skjult fra Øresund ind mod den gamle skole er der etableret en naturlegeplads. Mod Øresund er strandengens beplantning genetableret.

Projektet har været længe undervejs, med opstart i 2008, og, gennem hele processen, i løbende dialog med brugerne.

Dorte Mandrup Arkitekter har i 2015 vundet den internationale Iconic Award fra The German Design Council for deres skole- og institutionsbyggeri, Råå Förskola i Skåne. Projektet modtog i 2014 Skånes Arkitekturpris for bedste byggeri i 2014.