NordenSandvika jernbanestation

Om projektet

Sandvika jernbanestation er udført af Arne Henriksen Arkitekter AS for NSB i 1994. Projektet er hædret med Brunelprisen i 1996.

Sandvika jernbanestation ligger i centrum af byen Sandvika, ca. 15 kilometer syd for Oslo. Forbindelsen til hovedstadsområdet spiller en vigtig rolle. Der er tæt til de øvrige transportmuligheder, hvor busterminalen ligger til vest for stationen. Den fysiske nærhed mellem jernbane, bus og taxi skaber de perfekte forhold for rejsende til at skifte mellem de kollektive transportmidler.

Selve stationsbygningen er beliggende under sporene, hvilket giver et spændende udgangspunkt for arkitekturen. Et vigtigt element er sammenspillet mellem jernbanens tunge brokonstruktioner og de lettere mellemliggende perronkonstruktioner. Som en modvægt til den tungere beton skaber trækonstruktionerne en lethed i alle overdækningerne. Trækonstruktionerne spiller også en vigtig rolle som vejvisere i anlægget. Det ses først i de udstrakte baldakiner foran indgangene og senere i bevægelserne fra den ”underjordiske” stationsbygning og op på perronerne, hvor trælofterne udfolder sig som paraplyer over de rejsende.