DanmarkSkyttehusscenen

Om projektet

Vejles 160 år gamle Skyttehushave genopstår i 2019 i en helt ny form. Som en del af havens gennemgribende forvandling har RAVN Arkitektur tegnet en ny overdækket scene.

Scenen står som en skulptur i haven – og fungerer, udover som scene, også som udsigtsplatform og pausested for gående langs vandet.

Skyttehusscenen er udført med en bærende limtræskonstruktion i lærketræ. Samme træsort er anvendt på siddetrin, som facadebeklædning og som lister på taget.

Skyttehusscenen er omgivet af smukke gamle træer. Derfor var det også nærliggende at arbejde i træ. Træ er af natur, når det er dyrket, transporteret, forarbejdet og behandlet rigtigt, et oplagt materiale til bæredygtigt byggeri – hvilket styrkede arkitekternes valg af træ som gennemgående materiale i projektet.

Der er en historik omkring havepavilloner i træ – ikke kun i Skyttehushaven, men bl.a. også i klassiske engelske og japanske haveanlæg. Skyttehusscenen lægger sig i kraft af materialevalget i forlængelse af en kendt typologi.

Scenens form indskriver sig i en enkel cirkelgeometri og både form og konstruktion er inspireret af trækronerne i den nærliggende Nørreskov. Søjlerne står samlet som en stamme med grene i form af bjælker, der spreder sig i en vifteform ud over scenen. Taget er beklædt med tagpap. Den vifteformede tagform gør, at tagfladen er synlig fra stranden og for forbipasserende på vandet. Derfor er ’den femte facade’ beklædt med lister i lærketræ, der understøtter scenens cirkelgeometri.

Scenen er udført med inddækninger i kobber, der sammen med træet, vil patinere smukt over tid. Scenens fundament er inddækket i cortenstål.

RAVN Arkitektur har tilgået opgaven med respekt for Skyttehushavens historie – og med ønsket om at skabe et særligt samlingssted for byens borgere og besøgende i haven.

Placeringen i overgangen fra strand til park gør Skyttehusscenen tosidet. Scenen orienterer sig på én gang mod både parkens grønne arealer og fjorden. Derfor er scenens ”ryg” udformet med siddetrin, der inviterer til ophold med udsigt ud over vandet og ind over byen. Her er ly for regn og vind.

Det har været vigtigt, at scenen kan bruges aktivt døgnet rundt og året rundt – også når der ikke er store arrangementer i haven.