DanmarkStauning Whiskey

Om projektet

Tilgangen til byggeriet, har ligesom produktionen af whiskyen, været gennemsyret af en helhedstænkning og frem for alt en stræben efter bæredygtige, energioptimerende og lokale løsninger.

I sin enkelthed skal byggeriet matche whiskyens høje kvalitet – og understøtte produktets historie og fortælling.

Udformningen af bygningerne er blevet til igennem et ønske om en dynamisk bygningskrop, så de forskellige bygningsdele tilpasser sig den funktion, som de hver især indeholder. Imellem tagfladerne og tagrygningerne i stål, opstår en varieret rytme af gavle, der både i motiv og materialitet trækker referencer tilbage til de velkendte længehuse og landbrugsbygninger. Og ligesom de enkle ingredienser såsom korn, tørv, vand og malt, forfines og raffineres til whisky, så gælder samme fremgangsmåde i arkitekturen.

Stålplader, træ og beton raffineres ligeledes i detaljeringen af de færdige bygninger.

Funktionalitet
Det blæser kraftigt, og regner ofte i Stauning, og det hårde klima stiller høje krav til arkitektur og materialer. Derfor er både vægge og tag på byggeriet er beklædt med profilerede mat-sorte stålplader.

Stålpladens enkelthed og fleksibilitet har gjort det muligt at integrere nye og innovative løsninger, der får funktionalitet og det æstetiske udtryk til at gå op i en højere enhed.

Formidlingen
Hele byggeriet er udformet med afsæt i fortællingen om tilblivelsen af whisky. Fx er dele af facaderne – ved alle indgange – beklædt med brændt egetræ, som er det samme materiale som lagringstøndernes inderside. Dvs. når man passerer forbi får man duften af whisky serveret gennem arkitekturen.

Formidlingen foregår også inde i produktionen, uden nogensinde at gå på kompromis med funktionalitet, sikkerhed og kvalitet.

Indefra, såvel som udefra, bidrager bygningens materialer til fortællingen, hvor de forfinede detaljer i træ står i tæt samspil med den rå beton og den elegante, markante stålplade.

De omkringliggende marker bidrager ligeledes til produktionen, gennem levering af korn.