NordenSverigeStrandparken

Om projektet

Sundbyberg er en hurtigt voksende kommune tæt på Stockholm. Bygherren på projektet, Folkhem blev tilbudt en af de bedste beliggenheder placeret ved siden af Mälaren floden. Fokus i projektet har været at anvende træ så meget som muligt.

Der er anvendt træelementer fra Martinssons, hvilket muliggjorde at bygge høje bygninger i træ. Elementerne blev leveret til byggepladsen beklædt med spåntag af canadiske cedertræs shingles. De blev monteret under et midlertidigt tag, som sikrede en tør konstruktion. Eftersom CLT i massivtræ er meget let i sammenligning med beton, var det nødvendigt at fiksere loftet til fundamentet med bolte.

Risikoen for brand udgjorde ikke en særlig trussel i beregningerne for trækonstruktionen. Træfacaden er dog en potentiel kilde til brandspredning fra en etage til en anden. Denne risiko blev løst ved at installere sprinklere i alle lejligheder.

Konstruktionsmæssigt forvoldte trækonstruktionen ikke nogen problemer, end ikke som elevatorskakt.

Projektet har opnået bred anerkendelse og er blevet belønnet for en fremsynethed, samtidig med, at det er traditionelt og teknologisk velprøvet. Arkitekturen har en parallel karakter; nutidig i dets kombination af træ, glas og altaner, men også konventionel i dets nærmest ikoniske ”hus”-form med reference til efterkrigstidens arkitektur i Sverige.

At sætte et lille CO2 fodaftryk er en vigtig faktor både i projektet, for kunderne og for samfundet generelt.

Strandparken har bevist mulighederne i etagebyggeri i træ, og der bliver nu lavet tests med endnu højere bygninger i træ.