DanmarkStudielandsbyen

Om projektet

Studielandsbyen er en transformation og addition til Søgården, en firelænget bindingsværksgård fra 1700-tallet. Projektets nye bebyggelse består af bygningslænger der fortolker den eksisterende gårdtypologi, og lægger sig rundt om gården hvor det skaber et intimt og socialt netværk af gader og pladser. Hver bolig har en åben facade, der henvender sig mod det omkringliggende landskab, samt en mere lukket facade mod landsbyens fælles byrum. Projektet består af 56 nye lejligheder, både dele- og enkeltlejligheder til studerende, fællesfaciliteter samt et stort fællesrum i gårdens gamle lade.

Landsbyen huser i dag ca. 60 universitetsstuderende og består foruden Søgårdens oprindelige firlængede gårdstruktur, af nye omgivende bygninger med tilhørende udendørs arealer. De nye bygninger og den gamle gård skaber en lille landsby inspireret af traditionelle danske vejklyngelandsbyer hvor intime gader og pladser opstår i mødet mellem gårdene, i dette tilfælde mellem nyt og gammelt.

Projektet er en transformation af både beboere, arkitektur og kontekst, hvor stedet, såvel som huset, har gennemgået en gradvis omdannelse. Søgården fungerede engang som gård med kvægbrug og er senere blevet opslugt af nabobyen Aarhus, hvilket har efterladt Søgården i dag som en lille oase af landlige idyl beliggende mellem byens hovedveje og indkøbscentre.

Søgården er ligesom resten af de danske bindingsværksgårde præget af robusthed i både konstruktion og selve materialerne den er bygget af. Det bærende koncept for både renoveringen og opførelsen af de nye bygninger baserer sig på gårdens iboende kvaliteter, hvor alle tekniske udfordringer er løst med rationelle og enkle principper.

Renovering
Renoveringen består bl.a. af en gennemgribende bindingsværksrenovering hvilket indbefatter nye fodremme delvis reparering af underdokker og hovedstolper med iskarrede nye stykker, samt små reparationer på løsholter og overdokker. Alt bindingsværk er afrenset for stenkulstjære og overfladebehandlet med trætjære. Alle tavl er udtaget og etableret på ny, huset har både haft murede tavl i brændte teglsten og i soltørrede lersten, samt lerklinede tavl. I de fleste tilfælde er tavlene genetableret med eksisterende sten, med enkelte undtagelser hvor stenene har været i for dårlig stand, eller hvor tavlene tidligere har været lerklinet. Alle tavl er kalket op på ny.

Husets tagværk består hovedsageligt af håndhugget fyrretømmer med hanebånd i både fyr og eg. Eksisterende spær er bevaret hvor det har været muligt og ellers udskiftet med nye tagspær i fyrretræ. På gårdens stuehus er der tækket nyt stråtag, hvor der på gårdens lade og avlsbygning er etableret et nyt hårdt tag med pandeplader i alu-zink. Alle tage er efterisoleret med papiruldsisolering uden dampspærre, i beboelsesbygningerne (stuehus og avlsbygning) ligger efterisoleringen mellem spærfagene, og der er beklædt med krydsfinerplader i gran på indersiden af eksisterende spær. I gårdens fællesrum, laden, er der etableret en efterisolering på ydersiden af eksisterende tagværk, hvor rå fibergipsplader udgør loftsbeklædningen sammen med eksisterende spær.

Gårdens tre længer er alle efterisoleret med en indvendig facadeisolering, bygget op som en fritstående forsatsvæg i fyrretræ med papiruldsisolering og overflade i fibergips med maling. Efterisoleringen er lavet som kassetter der spænder fra gulv til tagværk, hvor der etableres en vekselrem hvorpå bindbjælker oplægges, for at øge længernes rumhøjde. Forsatsvæggen er opbygget indvendigt mellem facadens eksisterende vinduer og en forsatsrude i bruneret stål udgør efterisoleringen i områderne foran gårdens eksisterende vinduer, således at både vinduer samt ydervægge blotlægges indefra.

Gårdens fundamenter bestod hovedsageligt af kampesten med enkelte undtagelser hvor fodremmen stod direkte på terræn. Her er der lavet understøbninger ved alle gårdens fundamenter og der er etableret nye isolerende terrændæk.

Studielandsbyens nye længer er opført som elementhuse i lette træelementer hejst på plads sammen med vinduer og døre. Konstruktionen afstives af toiletkerner i stål, der ligeledes er lavet som præfabrikerede elementer, som støbes sammen med fundamentet på pladsen.

Facaderne er beklædt med varmebehandlet fyrretræ i både skarpskåret tømmer og profilerede beklædningsbrædder. Alt facadebeklædning står uden overfladebehandling, til hensigt at opnå en naturlig patinering.

Længernes tage er beklædt med pandeplader i alu-zink, samme type som på den eksisterende gård, uden tagrender og med udhæng beklædt på undersiden med krydsfiner.

Døre og vinduer er lavet af fyrretræ, mat lakeret på indersiden og beklædt med rå aluminium på ydersiden.