DanmarkTapperiet i Køge

Om projektet

Tapperiet i Køge er et populært offentligt spillested for unge og ligger i en gammel industribygning på Søndre Havn uden nære naboer. Indtil nu. Det tidligere industriområde er et nyt byudviklingsområde ved Køge kyst, udformet af tegnestuen Vandkunsten.

Tegnestuen Vandkunsten har, sammen med grontmij acustica, renoveret det eksisterende kulturhus’ nedslidte rammer – dels for at udbedre de bygningsmæssige rammer, dels for at håndtere de lydmæssige forhold mod kommende naboer.

Akustisk overfrakke
Projektet indeholder sal, café, kontorer og servicefaciliteter. over salen spændes en ny bygning, der etablerer nye uklimatiserede ”sideskibe” eller siderum på begge sider af salen.

Frem for en indvendig isolering af bygningen, har tegnestuen etableret en grøn ’overfrakke’ til Tapperiet på ca.1000 m2. Denne overdækning fungerer som akustisk dæmpning og introducerer nye faciliteter til spillestedet, som nu har fået en foyer, miniscene, garderober, depoter, samt en række ’fleksible rum’ i form af rå containere, koblet til bygningskroppen.

CO2 neutral med grønt tag
Den nye hal er lavet som CO2-neutralt træbyggeri i limtræs- og CLT-elementer. Som del af lyddæmpningen består taget af jord- og sedummåtter, med enggræs og sedum, som med tiden smelter sammen med det planlagte grønne udeområde som grænser op til Tapperiet. I 2017 er der desuden planlagt en udendørs skaterpark på den anden side af Tapperiet.

Hallen er opført med delt finansiering af Køge Kyst, Køge Kommune og RealDania.