DanmarkVadehavscentret

Om projektet

Med en helt nytænkt om- og tilbygning står Vadehavscentret i Vester Vedsted ved Ribe nu klar.
Arkitektfirmaet Dorte Mandrup har med det nye udstillingscenter sat en helt ny standard for kombination af områdets lokale bygningskultur og historie med ultramoderne skulpturel arkitektonisk fremtoning.

Allerede ved første blik af Vadehavscentret får den besøgende indtryk af en bygning, der nærmest vokser op af jorden og som tegner en blød, lang og klar profil imod Vadehavets uendelige horisont.

Med stråtækning på både facader og tag har Vadehavsområdets gæster dermed nu fået et – på en gang – både ydmygt og imponerende udgangspunkt for deres besøg i området. Dorte Mandrup har skabt et moderne bygningsværk helt i pagt med Vadehavets natur og historie.

Vadehavscentret – porten til UNESCOs verdensarv – blev indviet den 2. februar 2017 og åbnede for publikum den 3. februar. Vadehavscentret formidler historien om det unikke og væsentlige naturområde i verden, der blandt andet sikrer, at trækfugle kan fouragere på vej mellem nord og syd.

Efter halvandet års intens om- og tilbygning står det nye udstillingscenter nu færdigt med et udstillings- og formidlingsområde på 2800 kvadratmeter under tag. En række af rummene er gennem store glaspartier fuldt integreret med såvel det udendørs udstillingsområde som hele det omkringliggende landskab.

”Udstillingen og arkitekturen er tænkt sammen helt fra starten – for eksempel har vi været meget bevidste om at tænke dagslyset ind i forhold til udstillingen og bygningen, og der er igennem udstillingen kontakt med det landskab, det hele handler om,” siger Dorte Mandrup.

Lokal bygningskultur
Hun understreger, at det har været vigtigt for tegnestuen at tage udgangspunkt i den lokale byggetradition og kultur med firlængede stråtækte gårde. Ved den omfattende ombygning er den oprindelige trelængede udstillingsbygning derfor udvidet til at omfatte fire længer, der skaber læ i det meget åbne landskab.

”Vadehavscentret ligger i et område, hvor der helt tilbage i vikingetiden lå flere vikingegårde – og lige som vikingegårdene ligger Vadehavscentret på en forhøjning mellem hav og land. Derfor har vi også valgt, at byggeriet skal være skulpturelt og indlejre sig i omgivelserne, så det virker som om det vokser op af jorden.”

Byggematerialerne er derfor også i høj grad lokale, ligesom imprægneringen sker gennem den salt, der er i luften – akkurat som det er skik og brug på egnen fra historisk tid.

”Det strå, vi har benyttet, er høstet nærmest rundt om hjørnet i lokalområdet. Og med stråtækningen bygger vi på et ældgammelt håndværk. Strå er et utrolig smukt materiale, som slet ikke er forarbejdet, men bare bliver høstet, tørret, og bundet på plads. Og i modsætning til en lang række andre materialer, bliver det alene imprægneret af naturen gennem det salt, der gennem luften kommer fra havet. Vi har på stort set alle områder tænkt i at forankre byggeriet i området og naturen, så de besøgende får en fuldkommen oplevelse ved at komme i Vadehavscentret,” siger Dorte Mandrup.

Det nye Vadehavscenter er støttet af Realdania, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet, Louis Petersens Legat, Bevica Fonden og Augustinus Fonden.