DanmarkVandflyverhangar H53

Om projektet

Vandflyverhangar H53 er beliggende på Holmen i København. Hangaren, der blev opført i 1921 af arkitekten Christian Olrik er en af de tidligste spændbetonkonstruktioner af sin størrelse i Danmark. Hangaren husede luftmarinefartøjer, der blev brugt til rekognoscering. Senere blev den indrettet til artilleriskole og fungerede fra 1972 som militært værksted. I 2001 blev den ombygget til en moderne kontorbygning med storrumskontor.

Ombygningen er i høj grad sket på bygningens præmisser og spor af tidligere tiders aktiviteter i bygningen er så vidt muligt bevaret, så hele husets historie kommer til orde i harmoni med de nye tilføjelser.

Bygningens kolossale hangarporte er genopstået i form af to glasporte, som kan skydes til siden, hvorved hele bygningens bagfacade kan åbnes mod en stor terrasse og grønne opholdsarealer.

I hangarens store centrale rum, hvor alle medarbejderne i princippet sidder, er der lagt et nyt gulv beklædt med birkekrydsfiner. Og tre åbne stålkonstruktioner kaldet – tårnet, platformen og bassinet – skaber forskellige mindre lokaliteter uden at oplevelsen af det storslåede, rum går tabt. Medarbejderne er således fordelt på såvel gulv som på frithængende dæk, der er forskudt i forhold til hinanden. I rummet hænger lange, hvide gardiner, der kan bruges til afskærmning og forskellige opdelinger af kontorlandskabet. De ansatte kan desuden søge ro i lukkede kontorer i bygningens sider. Og på det øverste dæk er der sørget for pausen med hængekøjer ophængt i fritstående søjler.

For at hangaren kan fungerer som en moderne kontorbygning er der etableret nye toiletter, der meget utraditionelt er indrettet med birkekrydsfineroverflader og inventar.

Nyt er alle steder adskilt fra gammelt: Eksisterende overflader fremstår grove og ubehandlede, mens alle nye overflader er glatte og fine.