NordenVoss videregående skole

Om projektet

Et indre fællestorv binder skolen sammen på tværs af fag og alderstrin, og fra fællestorvet fordeler de erhvervsfaglige linjer sig i en komposition af forskudte bygningslænger, hvor eksempelvis værksteder for smede- og industriteknik ligger i direkte forbindelse med læringsrum til teoretisk fordybelse. Skolen skaber på den måde synergi mellem fagene og giver eleverne en dybere forståelse for samspillet mellem teori og praksis.

For at stimulere elevernes evne og lyst til at lære henter skolen inspiration i de naturskønne omgivelser. Naturen er et gennemgående tema i designet af skolen, der inde som ude er klædt i træ, mens en stor vinduesfacade lader udsigten til søen og fjeldene strømme ind på fællestorvet. En udsigt, som går igen i de mange rum til faglig praksis og fordybelse. Skolen er på den måde designet, så den udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud. Med sine forskudte bygningslænger strækker den sig ud mod det smukke landskab, samtidig med at fællestorvet trækker landskabet dybt ind skolen – som et lyst og levende læringslandskab, der flyder tværs gennem skolen i forskellige niveauer.

”Det er mødet mellem læring og landskab, teori og praksis, der har inspireret til designet af Voss Videregående Skole”, Thomas Pedersen / Leder af AART architects’ norske afdeling.